LÄSA LÅNGSAMT MED ÖGONEN MEN SNABBT MED TALSYNTES

Den som har dyslexi eller andra läshinder får anstränga sig mer än andra med sin ögonläsning och hastigheten är mer eller mindre långsam. Detta får stora konsekvenser men så behöver det inte längre vara om man kommer igång med att istället läsa med talsyntes.

LÄSHASTIGHET

Ett sätt att defeniera läshastigheten är att mäta hur många ord från en text som hinner läsas under en minut. Genomsnittet i Sverige ligger runt 250 ord per minut. Vanligt tal ligger kring 100 ord per minut och det är också med den hastigheten som filmers textremsor visas upp.

 

LÄSHASTIGHET DYSLEXI

Läshastigheten för dyslektiker varierar, men 50-100 ord per minut är vanligt förekommande. Ett problem är att en person med dyslexi läser med stor ansträngning och därför inte har möjlighet att läsa lika långa perioder som andra.

Den stora ansträngningen innebär också att resurserna går åt till att avkoda text istället för reflexion av texten och problemlösning.

 

KONSEKVENSER

Barn i mellanstadiet med dyslexi som läser 50 ord per minut eller långsammare hinner under lektionen läsa hälften så mycket text som de barn som ligger på 100 ord per minut. Egentligen hamnar de ännu längre efter då de inte orkar läsa lika långa pass som de barn som inte har dyslexi.

Dessutom finns ofta inte ork kvar att förstå och prata om texten eller lösa matteuppgiften som texten handlat om.

Studenter med dyslexi hamnar långt mer efter då kurskamraterna ofta ligger på läshastigheter över 250 ord per minut.

 

Här kan du beställa TorTalk Windows och TorTalk Mac, eller skaffa dig en översikt över våra olika licencer

 

MED TALSYNTES

Även en nybörjare kan med talsyntes läsa i 100 ord per minut (vår normala talhastighet). Detta betyder att mellanstadie-barnet direkt med talsyntes kan läsa lika fort som sina klasskamrater som läser i 100 ord per minut med ögonen.

En bonus för barnet som läser med talsyntes är att läsningen nu kan ske under längre perioder. Även ordförrådet ökar samtidigt som tid frigörs till att öva läsning med ögonen.

Studenter och andra vuxna har stora möjligheter att fort komma upp i läshastigheter långt över 100 ord per minut. Studenten Oscar Dankwardt låg 3 månader efter sina kurskamrater när han fick talsyntesprogrammet TorTalk efter en logopedutredning. Efter endast 3 veckor med talsyntes var han ikapp. 

 

 

TALSYNTESPROGRAMMET TORTALK

Med TorTalk installerat på din dator finns stora möjligheter att mycket snabbt komma igång med läsningen på allvar. Återkoppling från logopeder och användare pekar mot att TorTalk är ett talsyntesprogram som verkligen används och att det gör nytta från första dagen.

Utmaningen kan för vissa ligga i att få in lyssnandet i sina dagliga rutiner, därför rekommenderar vi att man avsätter 15 minuter per dag i några veckor tills det sitter som vana.

 

Här finns korta filmer som visar hur TorTalk Windows och TorTalk Mac fungerar.

 

Här framgår vilka olika licens-varianter det finns av TorTalk.