CAMPUS/SITELICENS

Talsyntesprogrammet TorTalk är från början utvecklat för forsknings- och högskolelitteratur. Tor Ghai utvecklade TorTalk då han behövde komma åt låst text (e-böcker, pdf-filer) på ett mycket enklare sätt. Han önskade bättre kontroll över uppläsningshastigheten och ville hitta ett sätt att slippa lyssna på alla referenser som finns insprängda, exempelvis i texter om psykologi och neurologi. 

ALLT DETTA INGÅR I CAMPUS/SITELICENS MED TORTALK

TORTALK WINDOWS & MAC

- Talsyntesprogrammet TorTalk till alla campus- och tentamensdatorer. Studenter och personal kommer kunna aktivera TorTalk på privat PC- eller Macdator hemma. All skärmtext, inklusive e-böcker och låsta pdf-er, kommer enkelt kunna läsas/lyssnas på. 

- Kund äger alla aktiverade programvaror. 

 

INSTALLATION OCH SUPPORT 

- MSI-paket samt motsvarande för Mac och telefonsupport vid behov under installationsprocessen.

- Support för bibliotek, IT-personal och för studenter.

- Uppdateringar och uppgraderingar så länge serviceavtal finns.

 

UTBILDNING & WORKSHOP

- Utbildande med workshop för studenter och personal. Vi introducerar programmet, pekar på vilken skillnad talsyntes kan göra samt pratar om studieteknik. Tanken är att utbildning/workshop utgår från universitetets IT-miljö och dess mål är att alla deltagare ska känna sig trygga att användandet och förevisa TorTalk oavsett textens format.

 

VÅRA KUNDER

All feedback från våra kunder tyder på att fler studenter med behov faktiskt blir användare och att lärosätet som följd kommer kunna påvisa bättre studieresultat och fler genomförda kurser.

 

   Lund                GU           Uppsala Universitet Logo

           LIU Logo                       Vast   

  Handels LogoLTUSLU Logo

   JU Logo    HD Logo      KMH      

 

      Chalmers Logo       MDH

              Mittu Logo      ORU Logo   

 

"Plugget har gått så mycket smidigare med TorTalk och det känns inte som jag har dyslexi längre när jag pluggar"

Fatima Sjögren Alpha, student på Lunds universitet (LTU)

 

“Nu är bibliotekets e-böcker tillgängliga också men även diverse online- tidskrifter. En helt ny värld av läs-möjligheter har nu öppnat sig tack vare TorTalk :D”

Ida Stjernkvist, student på Göteborgs universitet och Handi-testare

  

"Vi på GU är väldigt nöjda med TorTalk och jag är också väldigt nöjd med den fina support som vi får av er. Ni är så snabba på att hjälpa våra studenter, känns väldigt bra"

"TorTalk är så enkelt att studenterna direkt blir självständiga. Det frigör också massor av tid för oss på biblioteket"

Elin Nord, pedagogiska biblioteket Göteborgs universitet samt ordförande i Svenska Daisykonsortiet

  

"Jag låg minst 3 veckor efter mina studiekamrater men läste igen deras försprång på 3 dagar när jag fick TorTalk”

 Oscar Dankwardt, egen företagare och anställd, fd systemvetenskap-student på Luleå tekniska universitet 

 

"..och som i allra högsta grad läskunnig sitter jag nu och läser, med både ögon och öron, engelska tidskriftsartiklar om flipped classroom som ingår i kursen Universitetspedagogik 1. Ett rent nöje på arbetstid!"

Sarah Lombrant, Funka-handläggare, Örebro universitet 

  

"TorTalk räddade min C-uppsats. Nu underlättar programmet för mina studier varje dag"

 Sara Sundlo, teologistudent Uppsala universitet

 

 

                               JAG HAR REDAN LICENSNYCKEL FRÅN SKOLAN

 

                                   

Ring med frågor eller mejla kontaktuppgifter och antalet studenter så återkommer vi med anpassat upplägg samt kostnad. 

Jocke150

Joakim Olofson

Kundkontakt & Försäljningsansvarig

joakim@tortalk.se

0733-200 972