Skollicens/Sitelicens

När vi har tagit fram ett skollicenserbjudande för talsyntes har fokus inte endast legat på pris och antal användare. Minst lika viktigt för oss är att pedagoger och användare faktiskt kommer igång med talsyntesen. Vi vill genom vårt paketerbjudande skapa de bästa förutsättningarna för att detta kommer att ske.

ALLT DETTA INGÅR I SKOLLICENS MED TORTALK

TORTALK WINDOWS & MAC

- Talsyntesprogrammet TorTalk till skolans alla Windows- och Macdatorer. Möjlighet för alla studenter och lärare att även installera programmet på privat PC eller Mac hemma. All skärmtext, inklusive e-böcker och låsta pdf-er, kommer enkelt kunna läsas. 

- Installationerna av TorTalk är inte tidsbegränsade.

 

MSI-INSTALLATIONSPAKET MED SUPPORT

- Vi skapar MSI-paket och telefonsupportrar vid behov skolans IT-personal genom installationsprocessen.

 

UTBILDNING & WORKSHOP

- Utbildande och inspirerande workshops för lärare och elever. Vi introducerar programmet och pekar på vilken skillnad talsyntes kan göra. Deltagarna får konkreta problem och lösningar förknippade med livet som dyslektiker. Tanken är att utbildning/workshop utgår från skolans IT-miljö och dess mål är att alla deltagare ska känna sig trygga att användandet och förevisa TorTalk oavsett textens format.

 

SERVICEAVTAL 

- Serviceavtal där uppdateringar och uppgraderingar ingår. Support för såväl IT-personal, lärare och elever. 

 

Vi tror att våra samlade insatser kommer ge er skola riktigt bra förutsättningar för att hjälpa utsatta elever så att dessa ska kunna uppnå sin fulla potential. Istället för att ägna alla mentala resurser åt avkodning så har eleven ork kvar för resonemang och problemlösning.

Men även för skolan i stort blir det uppenbara mervärden om detta sker då resurser kommer frigöras i klassrummen. Dels för att många elever kommer bli mer självständiga men även för att man nu kan nå fram till många av de elever som tidigare kanske busat för att slippa jämförelser när det gäller läsning.

I slutändan kommer fler elever nå målen och skolan blir ännu mer attraktiv för kommande kullar. Man ska heller inte underskatta goodwill-värdet i att kunna peka på en radikal kompetens- och teknikhöjande insats som kommer de uppåt 10 % av eleverna som är lässvaga tillgodo.

 

Ring med frågor eller mejla kontaktuppgifter och antalet elever så återkommer vi med anpassat upplägg och kostnad. 

Jocke150

Joakim Olofson

Kundkontakt & Säljansvarig

joakim@tortalk.se

0733-200 972